Dødsboskifteloven § 26

 1. § 26
  Efter boets udlevering råder arvingerne i forening over boets aktiver og træffer bestemmelse i boets anliggender.
 2. Stk. 2.
  Enhver, der har krav mod boet, kan fra udleveringen sagsøge dette og søge fyldestgørelse i boets aktiver, hvis disse ikke er delt mellem arvingerne.
 3. Stk. 3.
  Arrest, som i medfør af § 10, stk. 4, har tabt sin virkning, træder atter i kraft ved udleveringen, som om arresten ikke var blevet afbrudt.
 4. Stk. 4.
  Enhver arving kan forlange, at boets aktiver bortset fra sædvanligt indbo og personlige effekter ikke må deles, før boets gæld er betalt eller behørigt sikret.