Dødsboskifteloven § 14

  1. § 14
    Legater skal opfyldes, når fristen for anmeldelse af krav, jf. § 81, stk. 3, nr. 2, er udløbet og boet utvivlsomt er solvent og har tilstrækkelige likvide midler. Legater skal dog senest opfyldes, samtidig med at boets øvrige aktiver deles mellem arvingerne.