CVR-loven § 24

  1. § 24
    Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomiministeren.
  2. Stk. 2.
    Ved lovens ikrafttræden erstattes eksisterende registreringsnumre for den juridiske enhed i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og told- og skatteforvaltningen af CVR-nummeret som identifikationsnummer for den juridiske enhed.
  3. Stk. 3.
    Samtidig ophæves lov om Det Centrale Erhvervsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 19. juni 1992.