CVR-loven § 15

  1. § 15
    Offentlige myndigheder og institutioner skal ved etablering af nye it-systemer tilrettelægge systemet således, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata anvendes ved løbende opslag i registret i stedet for at indhente de samme oplysninger direkte fra de juridiske enheder.
  2. Stk. 2.
    Hvor særlige forhold taler derfor, kan offentlige myndigheder efter aftale med Erhvervsstyrelsen få udtræk af grunddata til førelse af egne registre.