CO2-afgiftsloven § 4

  1. § 4
    Afgiftsperioden er måneden.