Checkloven § 52

  1. § 52
    Checkindehaverens krav mod endossenterne, trassenten og andre checkskyldnere forældes i seks måneder at regne fra den dag, forevisningsfristen er udløbet.
  2. Stk. 2.
    Har en checkskyldner indløst checken, forældes hans krav mod andre checkskyldnerne i seks måneder fra den dag, da han indløste checken, eller da forældelsen blev afbrudt overfor ham, jfr. § 53.