Checkloven § 3

  1. § 3
    Checks kan kun trækkes på banker og sparekasser samt sådanne institutter og personer som nævnt i § 54.
  2. Stk. 2.
    Anvisninger, som trækkes på andre end de i stk. 1 nævnte, omfattes ikke af denne lov, selv om de opfylder betingelserne i § 1, jfr. § 2.