CFCS-loven § 7 a

  1. § 7 a
    Afgørelse om pålæg om edition efter § 7 træffes af retten efter Center for Cybersikkerheds begæring.
  2. Stk. 2.
    Afgørelsen træffes af retten ved kendelse. Retsmøder holdes for lukkede døre. I kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt. Kendelsen kan til enhver tid omgøres.