CFCS-loven § 19

  1. § 19
    Tilsynet med Efterretningstjenesterne, jf. § 16 i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), fører efter reglerne i dette kapitel tilsyn med Center for Cybersikkerheds behandling af personoplysninger.
  2. Stk. 2.
    Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed.