Cfc-afgiftsloven § 2

  1. § 2
    Afgiften udgør 30 kr. pr. kg af de i § 1, stk. 1, nævnte stoffers nettovægt.