Bygningsfredningsloven § 8

  1. § 8
    Kulturministeren kan ændre omfanget af en fredning.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren kan ophæve en fredning, når fredningsværdierne er gået tabt eller ikke længere kan opretholdes.
  3. Stk. 3.
    § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse.