Bygningsfredningsloven § 7 a

  1. § 7 a
    Kulturministeren kan beslutte, at for en bygning, som er fredet efter denne lov, og hvis væsentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdi alene eller i overvejende grad findes i bygningens ydre og i bygningens hovedstruktur, finder regler udstedt efter § 10, stk. 6, anvendelse.
  2. Stk. 2.
    En beslutning efter stk. 1 tinglyses på ejendommen på kulturministerens begæring.