Bygningsfredningsloven § 34 a

  1. § 34 a
    Der er udpantningsret for udgifter, som det offentlige har krav på at få dækket efter § 33, stk. 3-5. Beløbene kan endvidere inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
  2. Stk. 2.
    Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.