Bygningsfredningsloven § 19

  1. § 19
    Kulturministeren kan træffe beslutning om, at en bygning, som ikke er omfattet af § 17, er bevaringsværdig.
  2. Stk. 2.
    § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse.
  3. Stk. 3.
    Fra det tidspunkt, den i § 6, stk. 1, nævnte underretning er kommet frem, må der ikke uden tilladelse fra kulturministeren foretages nedrivning, ombygning eller på anden måde ændring af bygningens ydre.