Brugsmodelloven § 47

 1. § 47
  En brugsmodelregistrering kan ved dom kendes ugyldig, hvis
  1. 1) registreringen ikke er foretaget i overensstemmelse med §§ 1-5,
  2. 2) registreringen angår en frembringelse, som ikke er så tydeligt beskrevet eller vist, at en fagmand på grundlag heraf kan udøve den,
  3. 3) beskyttelsesomfanget er ændret i strid med § 18 eller
  4. 4) beskyttelsesomfanget er udvidet efter registreringen.
 2. Stk. 2.
  Hvis brugsmodelhaveren kun er delvis berettiget til brugsmodelregistreringen, kan brugsmodelregistreringen dog ikke kendes ugyldig i sin helhed.
 3. Stk. 3.
  Sag kan, bortset fra de i stk. 4 nævnte tilfælde, rejses af enhver.
 4. Stk. 4.
  Sager, som begrundes med, at en brugsmodel er registreret af en anden end den, der i henhold til § 1 er berettiget hertil, kan alene rejses af den, der påstår sig berettiget til brugsmodelregistreringen. Sagen skal rejses inden 1 år efter, at den berettigede har fået kundskab om brugsmodellens registrering og de øvrige forhold, på hvilke søgsmålet støttes. Var brugsmodelhaveren i god tro, da brugsmodellen blev registreret, eller da brugsmodelhaver erhvervede brugsmodelregistreringen, kan sagen ikke rejses senere end 3 år efter brugsmodellens registrering.