Brugsmodelloven § 40

 1. § 40
  Er en brugsmodelregistrering overgået til en anden, er licens givet, er en brugsmodelregistrering pantsat, er der foretaget udlæg i brugsmodelregistreringen, eller er brugsmodelhaver taget under konkursbehandling, skal dette på begæring indføres i brugsmodelregisteret.
 2. Stk. 2.
  Godtgøres det, at en registreret licens er ophørt, skal licensen slettes af registeret.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for tvangslicens og rettigheder i henhold til § 48, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Søgsmål vedrørende en brugsmodelregistrering kan altid anlægges mod den, som i registeret er indført som brugsmodelhaver, og meddelelse fra patentmyndigheden kan sendes til denne.