Boligsparekontraktloven § 9

  1. § 9
    Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af denne lov.