Boligsparekontraktloven § 8

  1. § 8
    Præmier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Renter beskattes efter gældende regler.