Boligbyggeriloven § 92

  1. § 92
    Nærmere regler om gennemførelse af denne lovs bestemmelser fastsættes af socialministeren.