Boligbyggeriloven § 78

  1. § 78
    Bestemmelserne i kap. X A i lov om leje finder ikke anvendelse på de i §§ 67 og 75 nævnte boliger.