Boligbyggeriloven § 76 a

  1. § 76 a
    Til de i § 75 nævnte boliger kan kommunen, hvori boligerne er beliggende, hvert år yde et tilskud, der svarer til størrelsen af den kommunale grundskyld, som ungdomsboligerne/ kollegiet betaler.