Boligbyggeriloven § 60

  1. § 60
    En ejendoms værdi fastsættes på grundlag af en vurdering af ejendommens samlede anskaffelsessum ekskl. indskud til realkreditinstitutterne. Socialministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer herom.