Blodforsyningsloven § 13

 1. § 13
  Lægemiddelstyrelsen fører register over de oplysninger, der modtages fra blodbankerne i forbindelse med
  1. 1) ansøgning om tilladelse efter § 6, stk. 1,
  2. 2) modtagelse af indberetninger efter § 8, stk. 1 og 3, og
  3. 3) kontrol efter § 9.
 2. Stk. 2.
  Sundhedsstyrelsen fører register over de oplysninger, der modtages fra blodbankerne efter § 8, stk. 2.
 3. Stk. 3.
  Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen kan videregive de i stk. 1 og 2 nævnte registeroplysninger til Europa-Kommissionen og de andre EU/EØS-lande.
 4. Stk. 4.
  Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1-3 nævnte forhold.