Bladpuljeloven § 5

  1. § 5
    Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.