Bladpuljeloven § 3

  1. § 3
    Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordeling af tilskud, om indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse samt om vilkår for anvendelse af tilskud.
  2. Stk. 2.
    Udbetaling af tilskud kan ske forskudsvis.
  3. Stk. 3.
    Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.