Bidragsopkrævningsloven § 24

  1. § 24
    Denne lov træder i kraft den 1. juli 1963.
  2. Stk. 2.
    Loven finder anvendelse også med hensyn til de inden dens ikrafttræden opståede bidragsforpligtelser.
  3. Stk. 3.
    Lov nr. 133 af 7. maj 1937 om inddrivelse og sikring af underholdsbidrag ophæves.