Bidragsopkrævningsloven § 23 d

  1. § 23 d
    Indsigelser efter § 2, stk. 3, skal indgives til den myndighed, der opkræver underholdsbidraget.