Betalingsfristudskydelsesloven § 6

  1. § 6
    Beløb, som skal udbetales til en virksomhed efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, kan uanset opkrævningslovens § 12, stk. 4, 1. pkt., ikke tilbageholdes som følge af, at en angivelse for en afsluttet afregningsperiode ikke er indgivet, når
  2. Stk. 2.
    Tilsvar efter en angivelse, som er omfattet af de udskudte angivelsesfrister i § 5, kan uanset opkrævningslovens § 12, stk. 4, 2. pkt., ikke modregnes i beløb, som skal udbetales til en virksomhed efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, når den udskudte frist for den pågældende angivelse ikke er udløbet.