Betalingsfristudskydelsesloven § 10

  1. § 10
    Loven træder i kraft den 13. marts 2009.
  2. Stk. 2.
    Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.
  3. Stk. 3.
    Loven har virkning fra den 25. februar 2009.