Beredskabsloven § 62

  1. § 62
    I stedet for mindre straffe efter § 60 anvendes disciplinarmidler, medmindre omstændighederne taler imod.
  2. Stk. 2.
    Disciplinarmidler kan ikke indbringes for domstolene.