Beredskabsloven § 58

  1. § 58
    En afgørelse om, at der pålægges beredskabspligt efter § 56, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.