Beredskabsloven § 56

  1. § 56
    Den, der har bopæl eller ophold her i landet, kan fra det tidspunkt, hvor den pågældende fylder 18 år, indtil det tidspunkt, hvor den pågældende fylder 65 år, pålægges at gøre tjeneste i redningsberedskabet (beredskabspligt), hvis særlige omstændigheder gør det påkrævet. Forsvarsministeren kan fastsætte regler herom, herunder hvilke myndigheder der kan pålægge beredskabspligt.
  2. Stk. 2.
    Den, der skal møde ved forsvaret i tilfælde af krise eller krig, er ikke omfattet af stk. 1.