Beredskabsloven § 40

  1. § 40
    Enhver skal ved brand yde den hjælp, den pågældende formår.
  2. Stk. 2.
    Den, der er til stede ved en brand, skal på anmodning af redningsberedskabet deltage i rednings- og slukningsarbejdet.
  3. Stk. 3.
    Den, der i henhold til stk. 1 og 2 har deltaget i rednings- og slukningsarbejdet, har ret til erstatning af kommunen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.