Beredskabsloven § 25

 1. § 25
  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet skal udarbejde en plan for regionens beredskab. Planen skal vedtages af regionsrådet i et møde.
 3. Stk. 3.
  De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode.
 4. Stk. 4.
  Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen.