BBR-loven § 4

 1. § 4
  Offentlige myndigheder samt ejere af registrerede bygninger, enheder m.v. skal efter regler, der fastsættes af skatteministeren, meddele oplysninger til brug for registrets drift.
 2. Stk. 2.
  Offentlige og private virksomheder m.fl. kan efter regler, der fastsættes af skatteministeren, meddele oplysninger til brug for registrets drift.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om eventuelt vederlag for oplysninger meddelt efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder, der leverer elektricitet, fjernvarme, naturgas, bygas eller fyringsolie, skal efter regler, der fastsættes af skatteministeren, meddele oplysninger om den enkelte slutbrugers energiforbrug og installationer til brug for registrets drift.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om Energinet.dk's meddelelse af oplysninger om den enkelte slutbrugers energiforbrug og installationer til brug for registrets drift.