Barselsloven § 44

 1. § 44
  Ved udbetaling af dagpenge fra Udbetaling Danmark efter denne lov til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
 2. Stk. 2.
  De nærmere regler for beregningen af bidraget fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter principperne i § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
 3. Stk. 3.
  Lønmodtageren betaler 1/3 af bidraget, mens 2/3 betales af Udbetaling Danmark.
 4. Stk. 4.
  Det af Udbetaling Danmark beregnede lønmodtagerbidrag afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Udbetaling Danmarks andel af bidraget udgør det dobbelte heraf.
 5. Stk. 5.
  Lønmodtagerens del af bidraget tilbageholdes ved dagpengeudbetalingen.