Barselsloven § 42

  1. § 42
    Staten afholder udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger efter denne lov.