Barselsloven § 41

  1. § 41
    Der ydes ikke refusion af udgifter til dagpenge efter § 18.