Barselsloven § 39 a

  1. § 39 a
    En arbejdsgiver, som modtager refusion efter denne lov, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.
  2. Stk. 2.
    Tillægget til refusion beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 39 b, på grundlag af refusionen til arbejdsgiveren. Tillægget til refusion for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
  3. Stk. 3.
    Udbetaling Danmark opgør og udbetaler tillægget til refusion.