Barselsloven § 22

  1. § 22
    Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan genoptage arbejdet helt eller delvis i de perioder, hvor der er ret til barselsdagpenge efter §§ 20 og 21. Dette gælder dog ikke for en mor i de 2 første uger efter fødslen.
  2. Stk. 2.
    Der udbetales ikke barselsdagpenge for uger, hvor arbejdet er genoptaget på fuld tid.
  3. Stk. 3.
    Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om udbetaling af barselsdagpenge for uger, hvori arbejdet er genoptaget delvis.