Børneloven § 7

  1. § 7
    Er faderskab eller medmoderskab ikke registreret, og er der ikke rejst sag af andre, rejser Familieretshuset sag, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Er barnet dødt, skal faderskab eller medmoderskab kun søges fastslået, hvis moderen eller nogen, som har retlig interesse i det, anmoder om det.