Børneloven § 3 a

 1. § 3 a
  Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner, registreres ægtefællen eller partneren som medmor til barnet, når betingelserne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 2. Registreringen af medmoderskabet foretages af Familieretshuset i forbindelse med barnets fødsel.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
  1. 1) ægtefællerne eller de registrerede partnere ved barnets fødsel er separerede,
  2. 2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift eller registreret partner med en anden mand eller kvinde uden at være separeret eller
  3. 3) begge ægtefæller eller registrerede partnere anmoder om, at der rejses sag om faderskab eller medmoderskab.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtefællen eller den registrerede partner er død før barnets fødsel, men efter at moderen har modtaget behandling med assisteret reproduktion, og betingelserne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i stk. 3, jf. stk. 1, gælder ikke, hvis
  1. 1) ægtefællerne eller de registrerede partnere på dødstidspunktet var separerede,
  2. 2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift eller registreret partner med en anden mand eller kvinde uden at være separeret eller
  3. 3) moderen anmoder om, at der rejses sag om faderskab eller medmoderskab.