Børneloven § 36

  1. § 36
    Loven træder i kraft den 1. juli 2002.
  2. Stk. 2.
    Loven finder anvendelse på børn, som fødes efter lovens ikrafttræden. For børn født før lovens ikrafttræden anvendes de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3.
  3. Stk. 3.
    Bestemmelsen i § 22, jf. § 26, finder også anvendelse på børn, som er født før lovens ikrafttræden.