Børneloven § 1

 1. § 1
  Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en mand, anses ægtemanden som far til barnet, jf. dog stk. 2. Registrering af faderskabet foretages af personregisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
  1. 1) ægtefællerne ved barnets fødsel er separerede,
  2. 2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret partner uden at være separeret eller
  3. 3) begge ægtefæller anmoder om, at der rejses faderskabssag.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtemanden er død inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i stk. 3, jf. stk. 1, gælder ikke, hvis
  1. 1) ægtefællerne på dødstidspunktet var separerede,
  2. 2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret partner uden at være separeret eller
  3. 3) moderen anmoder om, at der rejses faderskabssag.