Avu-loven § 8

  1. § 8
    Fagudbuddet i henhold til §§ 5 og 6 kan omfatte elementer af fag.