Avu-loven § 6

 1. § 6
  Som tilbudsfag kan udbydes:
  1. 1) Billedkunst på niveau D.
  2. 2) Formidling på niveau D.
  3. 3) Grundlæggende it på basisniveau og på niveau G.
  4. 4) Idræt på niveau D.
  5. 5) Latin på niveauerne E og D.
  6. 6) Livsanskuelse på niveau D.
  7. 7) Psykologi på niveau D.
  8. 8) Samarbejde og kommunikation på niveau G.
 2. Stk. 2.
  Institutionen skal medvirke til at sikre et alsidigt udbud af fag efter stk. 1.