Avu-loven § 32

 1. § 32
  Loven træder i kraft den 1. august 2009.
 2. Stk. 2.
  § 2, stk. 2, og §§ 37 og 38 træder i kraft den 1. august 2008, jf. dog stk. 4, og har virkning for kursister, der optages efter den 1. august 2008 i henhold til § 2, stk. 2.
 3. Stk. 3.
  § 26 har virkning for lærere, der ansættes med virkning fra den 1. august 2009 eller senere.
 4. Stk. 4.
  (Udelades)