Avu-loven § 14

  1. § 14
    Kursisterne har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Institutionen fastsætter regler om aktiv deltagelse og orden. Institutionen kan herunder fastsætte regler om kursisternes mødepligt til undervisningen.
  2. Stk. 2.
    Institutionen gør kursisterne bekendt med institutionens regler om aktiv deltagelse og orden samt om de konsekvenser, det vil få, hvis kursisten ikke overholder reglerne.
  3. Stk. 3.
    Undervisningsministeren kan fastsætte regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1 og 2.