Atomanlægsloven § 20

  1. § 20
    Loven optages til revision i det femte folketingsår efter det folketingsår, hvori loven sættes i kraft, jfr. § 18, stk. 1.