Atomanlægsloven § 19

  1. § 19
    Loven gælder ikke for Færøerne.
  2. Stk. 2.
    Loven gælder ikke for Grønland, jfr. dog § 18, stk. 3, nr. 1, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.